Recht op annulering en defecte goederen.

  • Als u van gedachten verandert, heeft u het recht om uw bestelling binnen 14 dagen te annuleren, vanaf de dag nadat u de goederen heeft ontvangen.
  • Het is het beste om deze annulering per e-mail door te geven (vermeld naam, adres en bestelnummer)
  • Gelieve de goederen binnen 14 dagen na annulering aan ons terug te sturen naar ……. retouradres: Ascot Garments LTD, John Long Retail Center, 29 Ystrad Road, Fforestfach, Swansea, SA5 4LH.
  • Retourneer de goederen zo snel mogelijk met intacte labels.
  • U betaalt de kosten van de retourzending.
  • U kunt het volgende annuleringsformulier gebruiken om te annuleren als u dat wenst: -

Model annuleringsformulier

Aan [hier moeten de naam, het geografische adres en, indien beschikbaar, het faxnummer en het e-mailadres van de handelaar door de handelaar worden ingevoerd]:

Ik / Wij [*] verklaar hierbij dat ik / wij [*] mijn / onze verkoopcontract voor de volgende goederen [*] / voor de levering van de volgende service [*], opzeggen,

Besteld op [*] / ontvangen op [*],

Naam van de consument (en),

Adres van consument (en),

Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

[*] Schrappen wat niet past

  • Het is onze verantwoordelijkheid om u goederen te leveren die voldoen aan uw consumentenrechten. Als u zich zorgen maakt dat we niet aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan, neem dan contact met ons op.
  • In overeenstemming met de vereisten onder de regelgeving inzake alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen (bevoegde autoriteiten en informatie) 2015, zie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN dat is een link naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting.
  • Als goederen defect zijn of verkeerd zijn beschreven, laat het ons dan zo snel mogelijk weten per e-mail en wij zullen uw klacht behandelen in overeenstemming met uw wettelijke rechten.