Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ascotgarments@outlook.com

Τηλέφωνο: 07429012984